Eurobowl Finale Swarco Raiders vs Raiffeisen ViennaAFL Swarco Raiders vs Raiffeisen Vienna VikingsAFL Swarco Raiders vs RangersEurobowl Swarco Raiders vs Helsinki RostersAFL Swarco Raiders vs Graz GiantsAFL Halffinal Swarco Raiders vs Graz GiantsAFL Swarco Raiders vs Prague Panthers